GALLERY

Shiro 1A 2 Bedroom Onsen

Shiro 1A 2 Bedroom Onsen 4.jpg
Shiro 1A 2 Bedroom Onsen 1.jpg
Shiro 1A 2 Bedroom Onsen 2.jpg
Shiro 1A 2 Bedroom Onsen 6.jpg
Shiro 1A 2 Bedroom Onsen 5.jpg
Shiro 1A 2 Bedroom Onsen 7.jpg
Shiro 1A 2 Bedroom Onsen 3.jpg

Shiro 1B 1 Bedroom Onsen

Shiro 1B 1 Bedroom Onsen 3.jpg
Shiro 1B 1 Bedroom Onsen 1.jpg
Shiro 1B 1 Bedroom Onsen 2.jpg
Shiro 1B 1 Bedroom Onsen 5.jpg
Shiro 1B 1 Bedroom Onsen 6.jpg
Shiro 1B 1 Bedroom Onsen 4.jpg

Shiro 1C 3 Bedroom Onsen

Shiro 1C 3 Bedroom 1.jpg
Shiro 1C 3 Bedroom 2.jpg
Shiro 1C 3 Bedroom 6.jpg
Shiro 1C 3 Bedroom 9.jpg
Shiro 1C 3 Bedroom 5.jpg
Shiro 1C 3 Bedroom 4.jpg
Shiro 1C 3 Bedroom 10.jpg
Shiro 1C 3 Bedroom 7.jpg
Shiro 1C 3 Bedroom 8.jpg
Shiro 1C 3 Bedroom 3.jpg
Shiro 1C downstairs.jpg

Shiro 1D 2 Bedroom

Shiro 1D 2 Bedroom 1.jpg
Shiro 1D 2 Bedroom 3.jpg
Shiro 1D 2 Bedroom 2.jpg

Shiro 2A 2 Bedroom

Shiro 2A 4.jpg
Shiro 2A 5.jpg
Shiro 2A 6.jpg
Shiro 2A 1.jpg
Shiro 2A 3.jpg

Shiro 2B 1 Bedroom

Shiro 2B 6.jpg
Shiro 2B 7.jpg
Shiro 2B 2.jpg
Shiro 2B 1.jpg
Shiro 2B 3.jpg
Shiro 2B 4.jpg
Shiro 2B 5.jpg

Shiro 2C 3 Bedroom

Shiro 2C 1.jpg
Shiro 2C 2.jpg
Shiro 2C 3.jpg
Shiro 2C 4.jpg
Shiro 2C 5.jpg
Shiro 2C 6.jpg
Shiro 2C 7.jpg
Shiro 2C 8.jpg
Shiro 2C 9.jpg
Shiro 2C 12.jpg
Shiro 2C 13.jpg
Shiro 2C 14.jpg
Shiro 2C 15.jpg
Shiro 2C 16.jpg
Shiro 2C 10.jpg
Shiro 2C 11.jpg

Shiro 2D 3 Bedroom

Shiro 2D 1.jpg
Shiro 2D 2.jpg
Shiro 2D 3.jpg
Shiro 2D 4.jpg
Shiro 2D 5.jpg
Shiro 2D 6.jpg
Shiro 2D 9.jpg
Shiro 2D 10.jpg
Shiro 2D 11.jpg
Shiro 2D 7.jpg
Shiro 2D 8.jpg

Shiro Nozawa

Shiro Exterior 2.jpg
Shiro Exterior 7.jpg
Shiro Lobby 1.jpg
Shiro Lobby 2.jpg
Shiro Cafe 1.jpg
Shiro Cafe 5.jpg
Shiro Cafe 6.jpg
Shiro Onsen 1.jpg
Shiro Onsen 2.jpg